Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | December 15, 2017

Scroll naarboven

Top

NWWB Visie & Missie

missie-visie-nwwb

N.W.W.B

De Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond is het overkoepelend orgaan van de waterski- en wakeboardsport en watersportverenigingen in Nederland.

Missie

“Iedereen zorgeloos laten genieten van de watersport disciplines, Cable Waterski, Boot Waterski, Cable Wakeboard, Boot Wakeboard, Blootvoet, Ski Race, Handi Ski”. Deze missie richt zich vooral op veiligheid en een positief imago van de sport.

De NWWB vormt dé verbindende factor tussen alle betrokkenen, van sporter tot vrijwilliger tot toeschouwer binnen alle aangesloten disciplines. Vanuit de kracht en unieke positie van de Waterski- en wakeboardsport wil de NWWB als verbinder en expertisecentrum de eigen NWWB identiteit, cultuur, -tradities en –waarden behouden en de beoefening en de betekenis van de waterski en wakeboardsport in al haar vormen bevorderen!

Visie:

NWWB:

  • Ledenorganisatie (belangenbehartiging)
  • TopsportorganisatieSport
  • Expertisecentrum
  • Waterki en Wakeboarden zijn de kern van de organisatie

De NWWB is een dienst verlenende organisatie en houdt zich bezig met de coördinatie van zaken als breedte- en wedstrijdsport, belangenbehartiging, subsidies, kaderopleidingen, talentscouting, professionele talentontwikkeling en uitzendingen van deze talenten naar internationale titelwedstrijden.

Taken

De NWWB houdt zich bezig met de organisatie en coördinatie van zaken als breedte- en wedstrijdsport, belangenbehartiging, subsidies, kaderopleidingen, talentscouting, professionele talentontwikkeling en uitzendingen van deze talenten naar internationale titelwedstrijden.