Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | December 15, 2017

Scroll naarboven

Top

Nieuwjaarswens van de voorzitter

Nieuwjaarswens van de voorzitter

Terugblikken en vooruit kijken is het thema bij het schrijven van een nieuwjaarswens en….. wat is er veel gebeurd in onze bond het afgelopen jaar!

De kers op de taart van 2015 was uiteraard het Wereldkampioenschap van Sanne Meijer in Mexico. Ook bij de andere disciplines was er veel actie en werden er mooie wedstrijden gehouden.

Het Europees Kampioenschap Wakeboard Boot in Maurik met 120 riders aan de start.
Het EJK Klassiek in Italië met veel nieuwe Hollandse talentjes en een Nationaal Kampioenschap. Waren er in 2013 slechts 17 deelnemers op het NK, dit jaar startten we alweer met 29 skiërs.
En wat te denken van het nieuw gevestigd Wereldrecord op het Nationaal Trainingscenter Cableski in Weert.

Voor de bond op zich was het een zwaar, moeilijk maar uiteindelijk toch succesvol jaar. Pijnlijk was het noodgedwongen afscheid van de directeur en van het kantoor in Wanneperveen. Goed te melden dat Harry met zijn kennis voor de NWWB behouden blijft en zich als vrijwilliger blijft inzetten als hoofd commissie opleidingen.

Een goed alternatief voor de Backoffice is gerealiseerd op het kantoor van onze accountant Rudolph Grabijn in Haarlem. De bond heeft een buro ter beschikking en ook de administratie heeft er een plaats gekregen.

Door het overnemen van diverse taken door het bestuur en een andere werkindeling voor Wendy is het mogelijk gebleken alle zaken ordelijk en op tijd uit te voeren. Ook was er veel en intensief overleg met de Technische commissies en Bondscoaches.

Met het doel vorm te geven aan de vrijwilligersbond is er veel tijd besteed aan het contact met de landelijke verenigingen. Op 1 november tijdens de ontmoetingsmiddag in Biddinghuizen hebben kader en voorzitters met elkaar gesproken over de toekomst van de bond. “Niet meer wijzen naar …..maar denken: wat kan ik betekenen voor de NWWB” was daarbij de slogan.

Dat het “vingerwijzen” hardnekkig kan zijn hebben we helaas ook moeten constateren. Hieruit ontstonden misverstanden en tegenstellende meningen, soms emotioneel en ook nogal eens ongenuanceerd gespuid op sociale media. We hebben hier allen lering uit getrokken en inmiddels is er uit ‘negativiteit’ een positieve houding gekomen en kunnen we het jaar 2016 ‘samen’ en met een goed gevoel tegemoet zien.

Nieuw voor 2015 was de ‘Man of the Year’ award, welke werd uitgereikt aan Jitze Oosterhuis en de toekenning aan de vereniging ENTC van het predicaat ‘Nationaal Trainingscenter Cableski’.

Tijdens de najaarsvergadering op 9 november werd het magazine Ski & Wake gepresenteerd.

Het bestuur is dankbaar voor en trots op het bondsblad van ‘onze’ NWWB. De positieve reacties zijn overweldigend! Aan het voorjaarsnummer wordt alweer gewerkt en ik spoor alle leden aan bij te dragen door tekst en foto’s aan te leveren.

Bestuurlijk en organisatorisch zitten we op het goede spoor, het is dus mogelijk te bestaan als vrijwilligersbond en de “centjes” te besteden aan wat het moet zijn: “de Sport!”.

Dat we voorzichtig moeten omgaan met de financiën moet ook duidelijk zijn: voor 2016 worden we (nog) verder gekort op subsidies vanuit het NOC*NSF en ook een mogelijke overgang van de Vamex zal negatieve gevolgen hebben. Het zoeken naar nieuwe vormen van lidmaatschap, de meerwaarde van de NWWB creëren en deze uitdragen; dat is de uitdaging voor het nieuwe jaar.

De eerste stap, het nieuwe magazine Ski & Wake, is genomen en ook de website is modern en actueel vormgegeven. De tweede stap wordt deelname aan de Hiswa Bootshow. Weliswaar bescheiden, maar de NWWB gaat zich laten zien van 16 t/m 20 maart in Amsterdam.

Namens het bestuur bedank ik iedereen die zich afgelopen jaar op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor de Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond. Gezamenlijk bouwen we vol vertrouwen verder aan ‘onze ‘vrijwilligersbond’ .

Ik wens u allen een fantastisch, sportvol en vooral gezond 2016 toe.

Piet Jongepier, voorzitter.