Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | December 15, 2017

Scroll naarboven

Top

Binnenvaartpolitiereglement (BPR) wijzigt per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het BPR.

De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart.

De belangrijkste wijzigingen in het BPR zijn:

·         Compensatie beperking vrije uitzicht door lading mbv camera en radar is toegestaan.

·         Gebruik reddingsvesten is verplicht voor bedrijfsmatige schepen.

·         Inland AIS is nu ook verplicht op alle BPR wateren met een CEMT klasse van I of hoger.

·         Spudpalen mogen alleen nog gebruikt worden waar dit specifiek is aangegeven.

·         Maximaal toegestane afmetingen zijn niet langer opgenomen

·         Varen met Kitetender gelijkgesteld aan kitesurfen.

·         Elektronische versie Handboek voor de marifonie toegestaan.

·         Amfibievoertuig is nu voor vaarregels een klein schip

·         Doorvaren bij gele lichten tijdens openen/sluiten bruggen toegestaan

·         Standaard “mistsein” voor alle veerponten.

·         Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgenomen.

·         Ligplaats kan worden aangewezen voor een type schip.

·         Verandering in verplichting bepaalde ‘wal’ te varen.

 

Vind hier de belangrijkste wijzigingen:  Belangrijkste wijzigingen BPR per 1-1-2016

Een volledig overzicht van alle wijzigingen in het BPR en wat ze precies inhouden is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-395.html

 

Het volledige BPR is te vinden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628.

Vanaf 1 januari 2016 staat hier de nieuwe integrale tekst.