Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

NWWB | February 25, 2018

Scroll naarboven

Top

Aanvragen van 'VOG' voortaan gratis én eenvoudiger -

Redactie
  • On 16 januari 2015
  • http://www.nwwb.nl

Vanaf 1 januari hoeven sportclubs het bedrag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet langer voor te schieten en vervolgens te declareren. Door veranderde regelgeving is de aanvraag voortaan gratis. NOC*NSF en het ministerie van Veiligheid en Justitie hopen dat verenigingen nog vaker dan nu het geval is de VOG een vast onderdeel maken van hun beleid.

Het aanvragen van een VOG, voor bijvoorbeeld trainers, hoefde clubs de afgelopen jaren al geen geld meer te kosten. De sectoren sport, scouting en kindervakanties vielen onder een pilot. Die hield in dat het bedrag van 24,55 euro per VOG na toekenning gedeclareerd kon worden. Vanaf begin dit jaar is de werkwijze veranderd en gelden er geen beperkingen meer. Alle vrijwilligersorganisaties (zonder winstoogmerk) vallen onder de regeling. Senior beleidsadviseur Lieke Vloet van NOC*NSF vindt dat een stap in de goede richting.

“De pilot omvatte niet het hele terrein, zelfs niet alle sporten. Bij NOC*NSF zijn 76 bonden aangesloten, waarvan er 51 meededen. Nu kunnen alle sporten er gebruik van maken. Wij blijven voor de sport het contactpunt.” Die positie houdt onder meer in dat NOC*NSF nagaat of verenigingen voldoen aan de voorwaarden om een gratis VOG aan te vragen. Die adviezen worden vervolgens gedeeld met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

XL2-VOG-1

Aanvullende maatregelen
Het ministerie bepaalt uiteindelijk of de VOG verstrekt wordt, maar het is aan de sportkoepel om in beeld te krijgen of de vereniging voldoende aanvullende maatregelen treft om de aanvraag gratis te doen. Vloet: “We controleren of de betreffende club gedragsregels heeft, hoe het aannamebeleid is en of er een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. Daaruit kunnen we opmaken of er sprake is van een breder preventief beleid om misstanden te voorkomen.”

NOC*NSF maakt geen rondgang om tot die conclusie te komen, maar kijkt wat de clubs zelf invullen bij de aanmelding en zoekt bij twijfel bijvoorbeeld wel op websites om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van aandacht voor het thema, zoals een speciale commissie of vertrouwenscontactpersoon die toeziet op gedrag. “Verenigingen dienen bij de aanmeldingen aan te vinken welke maatregelen ze nemen en als bewijs een document te uploaden, een link toe te voegen of een uitleg te geven. Het ministerie krijgt een advies van NOC*NSF en bepaalt of een club aan de gestelde voorwaarden voldoet.”

Al ruim 200 nieuwe aanmeldingen
De nieuwe procedure is er op gericht het aanvragen van de VOG voor sportclubs nog gemakkelijker te maken. Vloet is ervan overtuigd dat gedrag van en begeleiding door trainers voor veel vereniging een belangrijk thema is, maar te veel papierwerk en het voorschieten van het bedrag schrikt ze af. “Over het algemeen is er sprake van weinig tijd en nauwelijks budget. Alle mogelijke belemmeringen voor het aanvragen van de VOG hebben we nu weggewerkt. Op dit moment zijn er ruim 12.000 van die verklaringen bij ons gedeclareerd, door ongeveer 600 sportclubs. Voor de nieuwe regeling, die op 1 januari van start is gegaan, zijn ook al ruim 200 clubs aangemeld. De eerste lichting – in totaal 162 clubs – heeft begin deze week bericht gehad dat zij vanaf 15 januari gratis VOG’s kan gaan aanvragen.”

Als verenigingen ondanks de vereenvoudiging van de aanvraag, toch het traject niet in willen is dat hun eigen keuze. “Wij zijn er niet om ze op de vingers te tikken. Wat we wel steeds vaker zien gebeuren is dat bonden de VOG als voorwaarde stellen voor een trainerslicentie. Dat kan ook verenigingen prikkelen om VOG’s aan te vragen voor hun kader.”

Risicogroepen
Het aantal incidenten met vrijwilligers die de fout ingaan is de afgelopen jaren niet toegenomen, maar van een sterke afname is evenmin sprake. Vloet: “Er gaan dingen verkeerd – die al dan niet de publiciteit halen – waarvan ik zeker weet dat ze met een VOG voorkomen hadden kunnen worden, met name bij risicogroepen als minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of topsporters.”

Vloet concludeert dat het aanvragen van een VOG een belangrijke eerste stap is voor een bredere aanpak binnen de vereniging. “Het is vaak het startpunt van een discussie over gedrag en veiligheid op de club. Een VOG is een goed begin, maar krijgt meer waarde als hij kan worden ingebed in het beleid. Er gaat een katalyserende werking van uit.”

Voor meer informatie: www.gratisvog.nl